فیوز هولدر روسی 6 سانتیمتری (فشاری)

برای قیمت تماس بگیرید

The fusible insert holder DVP-7 (ДВП-7) is designed to operate in electrical networks with voltage up to 250 V DC and AC in equipment for general industrial and special purposes. Fiberboard – fusible insert holder. 7 – Standard size of the fusible insert (6.3×32mm).

50 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.