ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П210A

برای قیمت تماس بگیرید

ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П214A

برای قیمت تماس بگیرید
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.