ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П210A

برای قیمت تماس بگیرید

ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П214A

برای قیمت تماس بگیرید