دیود روسی 2Д212А

برای قیمت تماس بگیرید

The maximum allowable direct pulse current, A…. fifty
Maximum forward voltage, V….. one
at Ipr.,A……. one
Working temperature, С……. -60…125
Operating frequency, kHz ….. 100
Maximum recovery time, µs ……. 300
Maximum reverse current, uA ……. fifty
Total capacity, Sd.pF….60
Mounting method….. into the hole
Maximum impulse reverse voltage, V……. 200
Maximum constant reverse voltage, V…… 200
Maximum direct (rectified for a half-cycle) current, A…. one
Diode type….. rectifier

161 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.