کلید فسفری سه حالته (ON-OFF-ON) روسی

برای قیمت تماس بگیرید

Rated voltage 27 V

Rated current  35 A

Work algorithm ON – OFF – ON (latching)

Working temperature -60°C – +65°C

Air humidity up to 98% at +25°C

200 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.