کلید فشاری (شستی) روسی K2-2 | قرمز دو پایه | NORMALLY CLOSED

برای قیمت تماس بگیرید

  • رنگ قرمز
  • Normally Closed
  • red button momentary ON–(OFF)

در انبار موجود نمی باشد

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.