کلید فشاری (شستی) روسی K2-2 | قرمز دو پایه | NORMALLY CLOSED

برای قیمت تماس بگیرید

  • رنگ قرمز
  • Normally Closed
  • red button momentary ON–(OFF)