فیوز هولدر روسی 8 سانتیمتری (فشاری)

برای قیمت تماس بگیرید

The main technical and operational characteristics of the insert holder fusible DVP8:
● Maximum operating current …… 10 A;
● Maximum operating voltage …… 600 V;
● Permissible current frequency …… 50-2000 Hz;
● Contact resistance, not more …… 0.01 Ohm;
● Electrical strength of insulation …… 1500 V;
● Insulation resistance, not less than …… 1000 MOhm;
● Increased operating temperature …… 85 °C;
● Reduced operating temperature …… minus 60 °С;
● The number of fusible inserts changes …… 400;

50 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.