کلید دو حالته روسی فشاری (2ПHГ-15)

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the switch (2ПHГ-15) :
● Voltage, V …… 27;
● Switched current, A:
– with active load …… 0.1 – 15;
– with inductive load …… 0.1 – 7;
● Voltage drop at the terminals, mV, no more …… 180;
● Relative humidity of the environment at t°C up to +40°, % …… up to 98;
● Ambient operating temperature, °С …… -60 +60;
● Warranty operating time, number of switchings …… 30000;
● General warranty period, years …… 8;

2 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.