رله روسی ТКЕ54П0ДГБ

برای قیمت تماس بگیرید

● DC voltage range in the contact circuit, V …… 5-29.4;
● AC voltage range in the contact circuit, V …… 20-220;
● Range of currents in the contact circuit, A …… 0.05-5;
● Voltage range in the DC control circuit, V …… 24-30;
● Number of switched circuits, pcs …… 4;
● Design …… sealed;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +85;
● Weight, kg …… 0.135.

50 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.