رله روسی(RES43) РЭС43 RS4.569.202

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Voltage range …… 20 – 32V
Rated voltage  ……… 27V
Operate voltage ……….. 6.5 – 14V
Release voltage ………. 1.2 – 2.5V
Dimensions ……….. L*W*H 30x17x21

Operating conditions
Operating temperature range from …………. +85 to -60 °С
Relative Humidity ……….. 98% at +35°C

9 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.