رید رله روسی (РЭС55А РС4.569.600-05.01 (RES55A

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Voltage range ……24.3 – 29.7V
Rated voltage …….27V
Operate voltage……… 14.7V
Release voltage……… 1.6V
Winding resistance ………1880±282Ω
Operating conditions
Operating temperature range from ……….+85 to -60 °С
Relative Humidity………… 98% at +35°C
Minimum shelf life, years ………..12

90 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.