رله روسی ТКД12ПОДГ

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the ТКД12ПОДГ relay:
● Voltage range in the DC control circuit, V …… 24-30;
● Voltage range of switched AC circuit, V …… 20-220;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 12-30;
● Switched circuit current range, A …… 0.1-10;
● Number of switched circuits, pcs …… 2;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +85;
● Overall dimensions, mm …… 44x42x54;
● Weight kg, not more …… 0.225.

50 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.