رله روسی РЭС47 РФ4.500.407.0002

برای قیمت تماس بگیرید

– Operating voltage, V – 24-30
– Insulation resistance between current-carrying elements, current-carrying elements and the case:
– in normal climatic conditions – not less than 200 MΩ
– in conditions of high humidity – not less than 10 MΩ
– at maximum temperature – not less than 50 MΩ
– Dielectric strength of insulation in normal climatic conditions:
– between current-carrying elements – not less than 350 V
– between current-carrying elements and the case – not less than 500 V
– Relay weight – 9 g.

دسته:
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.