رله روسی ТКЕ56ПД1

برای قیمت تماس بگیرید

The main technical characteristics of the relay:

• DC voltage range in the contact circuit, V …… 16-30
• AC voltage range in the contact circuit, V …… 20-220
• Range of currents in the contact circuit, A …… 0.05-5
• Voltage range in the DC control circuit, V …… 24-30
• Number of switched circuits, pcs …… 6

65 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.