کنتاکتور روسی ТКД203ДОДБ (TKD203DODB)

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the contactor TKD203DODB:
● Voltage in the DC control circuit, V …… 27;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 16-30 (under ground conditions up to 135 V);
● Voltage range of switched AC circuit 360-440Hz, V …… 20-240 (under ground conditions up to 420 V);
● Voltage range of switched AC circuit 45-55Hz, V …… 20-420 (under ground conditions);
● Switched circuit current range, A …… 0.2-25;
● Design …… leaky;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +85;
● Overall dimensions, mm …… 108x60x65;
● Weight, g …… 360.

110 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.