کنتاکتور روسی (TKD501DOD) ТКД501ДОД

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the contactor TKD501DOD:
● Voltage in the DC control circuit, V …… 27;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 16-30;
● Voltage range of switched AC circuit 360-1100Hz, V …… 20-220;
● Switched circuit current range, A …… 1.5-50;
● Design …… leaky;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +85;
● Mass, g …… 220.

TKD501DOD DATASHEET DOWNLOAD

این کنتاکتور میتواند به جای کنتاکتور KM-50 هم استفاده شود.

1 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.