کنتاکتور روسی ТКД503ДОД

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the contactor TKD503DOD:

● Voltage in the DC control circuit, V …… 27;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 5-30;
● Voltage range of switched AC circuit 360-400Hz, V …… 20-220;
● Voltage range of switched AC circuit 45-55Hz, V …… 20-380;
● Switched circuit current range, A …… 0.2-50;
● Design …… leaky;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +85;
● Overall dimensions, mm …… 133x63x81;
● Weight, g …… 600.

9 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.