کنتاکتور روسی(KM100) КМ-100Д-В

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the KM-100D-V contactor:
● Rated voltage, V …… 27;
● Rated load current in the contact circuit, A …… 100;
● Operating mode …… continuous;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 24-30;
● Weight, kg …… 0.32;

5 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.