کنتاکتور روسی КНЕ 130

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the contactor КНЕ 130 24V:
● Rated voltage of the control circuit, constant, V …… 24;
● Number of contacts:
– main, closing ……3;
– auxiliary, switching ……2.
● Rated current of contacts, A:
– main …… 25;
– auxiliary …… 5.
● Minimum switching current of the main contacts:
– at a voltage of at least 198V, A …… 0.02;
– at a voltage of at least 20V, A …… 0.5;
– at a voltage of at least 6V, A …… 5;
● Minimum switching current of auxiliary contacts at a voltage not less than 20V, A …… 0.02;
● Permissible switching frequency …… up to 1200 per hour;
● Weight, kg …… 0.22.

9 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.