کنتاکتور روسی ТКД201Д1 (TKD201D1)

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the TKD201D1 contactor:
● Voltage range in the DC control circuit, V …… 24-30;
● Range of currents in the control circuit, A …… 0.25-20;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 16-30;
● Voltage range of switched AC circuit 360-440Hz, no more, V …… 220;
● Design …… leaky;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +100;
● Mass, g …… 130.

36 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.