کنتاکتور روسی ТКД103ДOД (TKD103DOD)

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the contactor TKD103DOD:
● Voltage in the DC control circuit, V …… 27;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 5-30;
● Voltage range of switched AC circuit 360-440Hz, V …… 20-220;
● Voltage range of switched AC circuit 45-55Hz, V …… 20-380;
● Switched circuit current range, A …… 0.2-10;
● Design …… leaky;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +85;
● Overall dimensions, mm …… 48x40x54;
● Mass, g …… 150.

10 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.