رله روسی ТКЕ54ПД1

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical and operational characteristics of the TKE54PD1 relay:
● Voltage range in the DC control circuit, V …… 24-30;
● Range of currents in the control circuit, A …… 0.05-5;
● Voltage range of switched DC circuit, V …… 16-30;
● Switched AC circuit voltage range 360-440Hz, no more, V …… 20..220;
● Design …… leaky;
● Ambient temperature, °С …… from -60 to +100;
● Weight, g …… 140.

119 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.