رله روسی(RES54) РЭС54 ХП4.500.010.02

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Rated voltage………………. 27V
Voltage range…………….. 22 – 32V
Winding resistance …………………4000±600Ω
Response time……………. 12ms
Release time………………. 8ms
Operate current …………….3mA
Release current ……………..0.3mA
Operating conditions
Operating temperature range from………………….. -60 to +125°C
Relative Humidity……………………… 98% at +35°C

2 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.