رله روسی РЭС22 РФ4.523.023-07.02 (RES22)

برای قیمت تماس بگیرید

Switches currents not more than 2.0 A at voltages up to 250 V, depending on the switching mode.
Operating rated voltage, V – 12; 24; thirty; 48; 60.
Response time, ms – from 12 to 15.
Release time, ms – from 5 to 8.
Housing type – metal, leaky, dust and moisture protected.

3 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.