فیوز هولدر روسی 5.5 سانتیمتر(پیچی)

برای قیمت تماس بگیرید

Technical parameters for the fuse holder :
• Operating voltage, V …… 250
• Rated current, A …… 5
• Contact resistance, no more than, Ohm …… 0.01
• Operating temperature range, °С …… from -60 to +85
• Minimum operating time for failure, h …… not less than 10000
• Mounting method …… nut
• Overall dimensions (diameter x length), mm …… 24×55
• Weight, g …… 30

46 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.