کلید فشاری (شستی) روسی K-2 | مشکی رنگ دو پایه | NORMALLY CLOSED

برای قیمت تماس بگیرید

  • رنگ مشکی
  • Normally Closed
  • Black button momentary ON–(OFF)

39 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.