سوییچ گردان روسی ПГ3-5П10Н

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical characteristics of PG3 series switches:

– Contact resistance OM, not more than: 0.02
– Dielectric strength of insulation Veff, not less than: 750
– Insulation resistance MOhm, not less than: 1000
– Switching torque, Nm: 0.15-0.7
– Increased working temp. (environment): 85
– Reduced operating temp. (environment): minus 60
– High relative humidity: 98%
– Warranty time, h: 25000

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.