کلید فسفری سه حالته روسی (On-Off-On)

برای قیمت تماس بگیرید

-Rated voltage 27 V

-Rated current 35 A

-Work algorithm ON – OFF – ON (latching)

50 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.