کنتاکتور روسی(KM50) КМ50Д-В

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical characteristics:
• Rated voltage, V …… 27
• Rated load current in the contact circuit, A …… 50
• Mode of operation …… continuous
• Operating voltage range, V …… 24-30
• Weight, kg …… 0.28
• Warranty period, years …… 6

87 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.