کلید فسفری دو حالته روسی (On-Off)

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical characteristics:

• Rated voltage, V …… 27
• Rated current, A …… 35
• Operating temperature range …… from -60 to +50 °С
• Increased relative humidity …… up to 98% at +25°C

3 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.