کنتاکتور روسی ТКД533ДОД

برای قیمت تماس بگیرید

کنتاکتور روسی TKD533DOD

Specifications TKD533DOD

Rated current value of the switched circuit – 25 A, 50 A.

The voltage in the contactor control winding circuit is 27 V.

Switching voltage:

– direct current – 30 V

– alternating current with a frequency of 50 Hz – 380 V

– alternating current with a frequency of 440 Hz – 220 V

Overall dimensions TKD533DOD – 107×63×100 mm.

Weight – no more than 0.85 kg.

additional temperature +25º С.
maximum allowable ambient temperature from 0º C to +85º C.
long-term operation.

9 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.