رله روسیREN34) РЭН34 ХП4.500.000-01)

برای قیمت تماس بگیرید

Output parameters:
Current: from 0.1 to 10 A
Voltage: 12 – 250 V

Supply voltage :
REN-33 – 27 volts DC 

REN-34 -12 volts DC for passport HP4.500.030-01 

REN-34 -27 volts DC for passport HP4.500.000-01

specifications of ren34

199 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.