کانکتور روسی سری РГ

برای قیمت تماس بگیرید

Operating current per contact – no more than 18 A.

Voltage – no more than 3 kV.

Contact resistance:

– diameter 1 mm – no more than 5 mOhm;

– diameter 1.5 mm – no more than 2.5 mOhm;

– diameter 2.5 mm – no more than 1 mΩ;

– diameter 3.5 mm – no more than 0.75 mOhm;

– radio frequency – no more than 10 mOhm.

Insulation resistance at maximum operating voltage:

– up to 500 V – not less than 5000 MΩ;

– from 500 V – not less than 10,000 MΩ.

The number of articulations-dismemberments – 500.

Minimum operating time – 1000 hours.

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.