مقاومت ثابت روسی 62 اهم 50وات(ПЭВ-50)

برای قیمت تماس بگیرید

Type of PEV
Denomination 62 ohm
Power 50 W
Accuracy +-5%
Acceptance OTK
Accuracy, % +-5%

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.