ولوم پتانسیومتر روسی 47 کیلو اهم (ППБ-25Г-25ВТ)

برای قیمت تماس بگیرید

PPB-25G 25W 47 

Description PPB-25G 47K ±10%
Potentiometer 47kΩ ±10% 25W 

Main technical parameters of PPB-25G resistors:
– Nominal resistance range …….. 2.2 Ohm… 47 kOhm;
– Rated power …….. 25 W;
– Maximum operating voltage …….. 500 V;
– Minimum resistance, no more than …….. 0.2 Ohm;
– Deviation from the functional characteristic …….. ± 5%;
– Permissible resistance deviations …….. ±5; ±10%;
– Relative air humidity at +35 °C …….. 98%;
– Ambient temperature …….. -60 … +155 °С;
– Minimum operating time, not less than …….. 20000 hours;
– Shelf life, not less than …….. 15 years;
– Resistor weight, no more …… 180 g.

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.