ولوم پتانسیومتر روسی10کیلو اهم همراه با سوییچ

برای قیمت تماس بگیرید

variable resistor with switch

10 Kohm
1 A
250 Volt

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.