سیم روسی (0.12mm)МПО-23-11-ОС

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Humidity at 35° C [%]…98

Impulse voltage [V]……900

Test alternating voltage with a frequency of 50 Hz, 5 min. [kV]…..1.75

Maximum operating temperature of the core [°C]…….250

Operating voltage 10 kHz [V]…….380

Operating DC voltage [V]……550

Bending radius at -60°C [outside diameter]……5

Construction length, not less than [m]……25

Ambient temperature, upper limit [°C]…..250

Ambient temperature, lower limit [°C]…….-60

Electrical insulation resistance, not less than [MΩ*km]…….100000

Electrical resistance of communication at a frequency of 10 MHz, not more than [MOhm/m]……..300

 

2 در انبار

دسته:
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.