سیم نسوز روسی (0.2mm) МГТФ

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Rated AC voltage ……….. 250 V up to 5 kHz
Rated DC voltage …………350 V
Test AC voltage ………….. 1500 V, 50 Hz
Test holding time ……….. 1 minute
Conductor resistance …………… no more than 100 Ohm/km
Insulation resistance at 20 °C ……………not less than 100 MOhm km
Insulation resistance at 220 °C ………….not less than 10 MOhm km
Operating temperature range………… -60…+220 °C                                                                                  

10000 در انبار

دسته:
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.