سیم روسی(МС-26-13 (0.35mm

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Rated AC voltage…… 250 V up to 10 kHz
Rated DC voltage……. 350 V
Test AC voltage…….. 2000 V 50 Hz
Conductor resistance no more than………… 7.7…360.0 Ohm/km
Insulation resistance at 20 °C not less than ………….2000 MOhm km
Insulation resistance at 200 °C not less than…………. 100 MOhm km
Construction length at least ………..25 m
Small sizes in the party

no more than 30% in pieces from……. 10 m
no more than 20% in pieces……. 5…10 m
Minimum bend radius 5 outer diameters
Operating temperature range ………….-60…+200 °C
Life time at least ……….20 years
Minimum operating time

10,000 h at 200 °C
25,000 h at 125°C
100,000 h at 100 °C

2 در انبار

دسته:
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.