ترانزیستور روسی П210A

برای قیمت تماس بگیرید

pnp structure
The maximum allowable (pulse) voltage collector-base 65** V
The maximum allowable direct (pulse) collector current 12 A mA
Maximum allowable continuous collector power dissipation without heatsink (with heatsink) 60* W W
Common emitter bipolar transistor static current transfer ratio >15* (2V; 5A)
Collector reverse current <8 mA (45 V) µA
Limiting frequency of the current transfer coefficient in a circuit with a common emitter > 0.1** MHz

2 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.