ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П210A

برای قیمت تماس بگیرید

ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П214A

برای قیمت تماس بگیرید

دیود و پایه فیوز روسی

دیود روسی 2Д212А

برای قیمت تماس بگیرید
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.