خازن روسی سرامیکی 2200 پیکوفاراد 6.3کیلو ولت

برای قیمت تماس بگیرید

  • K15-5 – A series of high voltage ceramic capacitors .
  • H20 – Tolerance of ceramic capacitors with non-standardized
  • TKE . 2200pF – Rated capacity .
  • 6.3kV – Operating voltage .
  • Permissible capacity deviation…….. ±20%
  • Working temperature……… -40°C – +85°C
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.