خازن 3.9 میکروفاراد روسی МБГП-1

برای قیمت تماس بگیرید

MBGP-1 400V 3.9 microfarad
MBGP high-voltage impulse high-voltage pulsed paper capacitors.
They are produced in rectangular cases with spade terminals, single-section and two-section 
Designed to generate powerful pulses of the discharge current in the load, have a high energy consumption.
Can be used instead of: CBG, K73-16, K42-19, MBGO, MBGCh, MBM.
Specifications: OZHO.462.144 TU

Main characteristics of MBGP capacitors:
Nominal capacitance: 0.1 … 20 microfarads.
Rated voltage: 400 V.
Capacity tolerances:  ±10
Loss tangent: no more than 0.01
Operating temperature range: -60 … +70 С°
Climatic version: UHL 5.1 and V 2.1
Minimum operating time: 10,000 hours

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.