خازن 1.5میکروفاراد 250 ولت روسی К75-10

برای قیمت تماس بگیرید

  • خازن 1.5 میکروفاراد
  • 250 ولت
  • ±10%

 

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.