کانکتور روسی نر فلنج کامل 5پین قطر 36 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید

 

  • نری فلنج
  • سرکابلی مادگی
  • قطر 36 میلی متر
  • 5 پین

 

جهت سفارش با ما در تماس باشید.

کانکتور روسی 5 پین قطر 36 سرکابلی مادگی
کانکتور روسی نر فلنج کامل 5پین قطر 36 میلی متر
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.